Server-based updates zijn wijzigingen waarmee je in de structuur van de app wijzigingen doorvoert (dus niet in de content van een extensie). Voorbeelden hiervan zijn: 
- Toevoegen nieuwe extensie
- Veranderen iconen
- Extensie volgorde vervangen
- Aanpassingen in desing
- Aanpassingen in bepaalde extensies zoals pagina

Voordat deze wijzigingen actief worden, willen wij graag een check uitvoeren of ze conform de policy van de stores zijn doorgevoerd en/of er geen “dode” end-points in de app zitten. Na deze, kostenloze, check zullen wij een “over the air” update van je app doen. Wijzigingen zijn dan binnen 30 minuten, na acceptatie door de gebruiker van de app, zichtbaar.

Voor het aanvragen van de check stuur je een e-mail naar: support@shoutem.nl.